BACHELOR of ARTS

Business Administration

 

Darlene ‘i he ‘Ofa Kafa

Seini Kayla Kengike

Mele Loloahi Moimoi

Angela Lolo

 

 

DIPLOMA

Education

‘Aisea Lolohea

‘Eniselina Sinipata

 

 

ASSOCIATE of ARTS (Level 5)

History

‘Isileli Saulala

Computer & Information Technology

Sepiuta Taufa

Theology

Heamoni Veni

 

 

 

CERTIFICATE

Education (ECE)

Uinise ‘Asi

‘Ofeina Fangaloka

Sokopeti Finau

Tupou Peta Liku

Vika Lutui

Siosifa Mafi

Ma’ata Mateialona

‘Ana Ngahe

Kilisitina Ngahe

‘Ana Samisoni

Lesieli Sinipata

‘Unaloto Taulafo

Siu Malama Tu’itupou

Kalalosia Tupou

Computer Information Technology

Kalenita Saulala Jr.

Sengi Fineanganofo

 

 

Find Your Course