BACHELOR of ARTS

Education

‘Aisea Lolohea

‘Analiva Tupou

‘Eniselina La’akulu

Business (Administration)

Tupou Bryce

 

DIPLOMA

Theology

Heamoni Veni

Computer & Information Technology

‘Osai Malupo

Business (Administration)

‘Ifoni Manitisa

Sokopeti Polutele

 

ASSOCIATE of ARTS (Level 5)

Mathematics

Ma’ata Foliaki

Criminal Justice

Ruth Nina Kava

Melenoa Polutele

English

Lu’isa ‘Ahomana

 

CERTIFICATE

Theology

Toefoki Veilofia

Biology

Meleane Malupo

Karstina Pakola

Business (Administration)

Peta Tupou Maile

Computer & Information Technology

Sione Talaki ‘Aho ‘i Siteni Kaipelea

Education

‘Ana Finau Veikoso Vaifo’ou

Susana Vea ‘Akanesi Taulani Uta

Mathematics

Sela Palomesi he Mo’ui Fo’ou Saluni

Kilisitina Pahulu

Sione Manitisa

 

 

Find Your Course