CUP GRADUATES 2018

Students 

Qualification

Villages

 1. Sela Tapuaka NGAUAMO

Certificate of Attainment (Mathematics) Level 4

Haveluloto, Tongatapu

 1. ‘Anaseini ‘ALE

Certificate of Attainment (Computer Servicing) Level 4

Taoa, Holonga, Vava’u; Koloua, Tongatapu

 1. Sisifa Taufa HALATANU

Certificate of Attainment (History) Level 4

Ha’asini, Tongatapu

 

 1. James FONUA

Certificate in Computer Servicing (Level 5)

Faleloa, Ha’apai; Kolomotu’a, Ngele’ia, Tongatapu

 1. Bennie TONGA

Certificate in Media Arts

(Level 5)

‘Esia, Niuafo’ou; Holopeka, Pangai, Ha’apai; Tatakamotonga, Fanga ‘o Pilolevu, Tongatapu

 1. ‘Atelaite Nina Lute Muimui he Kelesi Lavealoto KAVA

Certificate in Media Arts

(Level 5)

Ha’ato’u, Ha’apai; Kolomotu’a, Tofoa, Tongatapu

 1. Samisoni Pauta

Certificate ‘i he Tohitapu

(Level 5)

Fua’amotu, Tongatapu; Auckland, New Zealand

 1. Hepisipa ‘Ofa MAILE

Certificate ‘i he Tohitapu

(Level 5)

Nomuka, Ha’apai; Seattle, USA

 

 1. ‘Amanakimai TO’OFOHE

Associate of Arts ‘i he Tohitapu

Fanganonu, Felemea, Ha’apai; Nukunuku, Tongatapu; Auckland, NZ

 1. Ulakai Matahengihengi PALAA

Associate of Arts in Mathematical Science

(Certificate in Creative & Cybernetics Robotics from the Technical University of Ostrava from Czech Republic)

Leimatu’a, Vava’u; Tofoa, Tongatapu

 1. Sosefo Alfonzo Kafoa PILIU

Associate of Arts in Mathematical Science

(Certificate in Creative & Cybernetics Robotics from the Technical University of Ostrava from Czech Republic)

Leimatu’a, Vava’u; Tofoa, Tongatapu

 

 1. Siu-‘i-Fanga NGALU

Diploma in Networking & Cyber Security Level 6

Mata’aho, ‘Eua; Koulo, Holopeka, Ha’apai; Houma, Afa, Ma’ufanga, Tongatapu

 1. Meliame ‘Ilisapesi TU’IPULOTU

Diploma in Networking & Cyber Security Level 6

Ma’ufanga, Vaini, Kolofo’ou, Tongatapu; San Francisco, USA

 1. Mesui Fakahoko ‘ILOLAHIA

Diploma in Networking & Cyber Security Level 6

Ofu, Falaleu, Vava’u; Ha’ato’u, Pangai, Lifuka, Ha’apai; Lakepa, Kolofo’ou, Tokomololo, Mataika, Tongatapu

 1. Samuela Manu TU’IPULOTU

Diploma in Networking & Cyber Security Level 6

Ma’ufanga, Baini, Kolofo’ou, Tongatapu; San Francisco, USA

 1. Sione Toamotu TAUFA

Diploma in Networking & Cyber Security Level 6

(Certificate in Creative & Cybernetics Robotics from the Technical University of Ostrava from Czech Republic)

Pelehake, Alaki, Holonga, Tofoa, Tongatapu

 1. Tikisinali VETE

Diploma in Networking & Cyber Security Level 6

(Certificate in Marine Studies from the Shanghai Ocean University of China)

Ma’ufanga, Tongatapu; Leimatu’a, Vava’u

 1. Viliami Lopeti Falapiliki Vaea TANGULU

Diploma in Mathematical Science Level 6

Tu’anuku, Falevai, Talau, Neiafu, Vava’u; Kolofo’ou, Maseia Plaza, Tofoa, Lavengamalie, Tongatapu

 1. Vencer ‘o e Lotu Pasifiki KAFA

Diploma in Mathematical Science Level 6

Talafo’ou, Ma’ufanga, Tatakamotonga, Neiafu, Vava’u; Tofoa, Lavengamalie, Tongatapu

 

 1. Liliani TALI

Bachelor of Commerce (Accounting)

Taoa, Vava’u; Fatumu, ‘Ahau, Tongatapu

 1. Ma’ata Taufa Paea ‘i Sene MAILAU

Bachelor of Commerce (Accounting)

‘Utungake, Vava’u; Ha’ano, Felemea, Ha’apai; Folaha, Haveluloto, Tongatapu

 1. Kesomi Nofomuli ‘ALE

Bachelor of Computer and Information Science

Taoa, Holonga, Vava’u; Koloua, Tongatapu

 1. Lata he Anga FANGALAHI

Bachelor of Computer and Information Science

‘Otea, ‘Utungake, Vava’u;  Te’ekiu, Lakepa, Hala’ovave, Tongatapu

 1. James Owen TETE’IMOANA

Bachelor of Computer and Information Science

Ha’ato’u, Ha’apai; Ha’alaufuli, Vava’u; Houmakelikao, Tongatapu

 1. Melenaite Chrissa Foki Mei Bougainville VAI

Bachelor of Arts (Criminal Justice)

(Certificate in Marine Studies from the Shanghai Ocean University of China)

‘O’ua, Ha’apai; Veitongo, Tofoa, Lavengamalie, Tongatapu

 1. Lesieli Foli SAAFI

Bachelor of Education (Secondary level)

Lotofoa, Ha’apai; Tofoa, Lavengamalie, Tongatapu

 

 

 

 

 

Students Major

Academic Qualifications

Villages

 1. Mr Sailosi Moala KAFA

Postgraduate Certificate in Theology

Talafo’ou, Ma’ufanga, Tongatapu;

Auckland, NZ

 1. Mr Loli Va’enuku

Postgraduate Certificate in Modern Optics

From the Kwangwoon University of South Korea

Longomapu, Vava’u

 

 1. Mr Taniela MASALU

Postgraduate Diploma in Theology

Te’ekiu, Tongatapu

 1. Mr ‘Aisea Lolohea PUKU

Postgraduate Diploma in Modern Optics

From the Kwangwoon University of South Korea

Hihifo, Ha’apai;

Tofoa, Lavengamalie, Tongatapu

 

 1. Ms Susana Niufo’ou TAUFA

Master in Theology Second Class First Division

Kolomotu’a, Kolonga, Tongatapu

 1. Mrs Sokopeti FINAU

Master in Education Second Class First Division

Koloa, Taunga, Neiafu Tahi,Olo’ua, Ofu, Vava’u;

Pangai, Ha’apai;

Tatakamotonga, Tofoa, Lavengamalie, Tongatapu

 1. Miss Tupou Seini BRYCE

Master of Forensic and Information Technology Second Class First Division

(Certificate in Marine Studies from the Shanghai Ocean University of China)

‘Apia, Samoa;

Talau, Neiafu, Vava’u;

Tatakamotonga, Kolofo’ou, Tongatapu

 1. Mr ‘Osai TETE’IMOANA

Master of Forensic and Information Technology First Class Honours

Ha’ato’u, Ha’apai;

Ha’alaufuli, Vava’u;

Houmakelikao, Tongatapu

 1. Mr Semisi Tu’i ‘o e ‘Otu Motulalo HOPOI

Master of Cyber Security First Class Honours

Ofu, Tu’anekivale, Vava’u;

Tainamu ‘a Paea, Tungua, Ha’apai;

Silapelu Ua, Funga Manamo’ui, Ha’ateiho, Tongatapu

 1. Mr Peni Tupou LAKAI

Master of Cyber Security First Class Honour

Funga’onetale, Longomapu, Vava’u;

Mo’unga’one, Ha’apai;

‘Eueiki, Pea, Haveluloto, Tongatapu

 

 1. Mr Tevita ‘Anitoni TU’IKETEI Jr.

Master of Philosophy (Theology)

Pangai, Tongaleleka, Ha’apai;

Ngele’ia, Ma’ufanga, Halaleva, Tongatapu

 

 1. Mr Maloni Mafile’o KAFA

Doctor of Philosophy (PhD)

Talafo’ou, Ma’ufanga, ‘Eueiki, Lavengamalie, Tongatapu

 1. Mr Siaosi Pakola MAEAKAFA

Doctor of Philosophy (PhD)

Pangai, Kotu, Ha’ato’u, Ha’apai;

Kolofo’ou, Kolomotu’a, Tofoa, Lavengamalie, Tongatapu

 

 

Find Your Course