MEETING WITH QUEENSLAND UNIVERSITY!

MEETING WITH QUEENSLAND UNIVERSITY AT CUP!

On the 10th of October, the Queensland University visit the Christ's University in Pacific in Tonga. It was a full-day workshop and meetings with Staffs, Students, Stakeholders, and some Diplomatics partnerships.

Lava lelei fakataha ‘a e Queensland Unversity moe kau fakafofonga mei he sekitoa ngoue he Christ's University In Pacific - CUP ne kamata he 9am pongipongi pea toki faka’osi ki he’enau presentation ki he Poate pule kau Kovana ‘oe CUP he 4:30pm. Ko e ngaahi fakataha fakakoloa ko e taumu’a pe ke langa ha maketi fo’ou ma’ae kau ngoue pea hoko ko ha tafengamonu ma’a Tonga he kaha’u.

Check out the Christ's University in Pacific facebook for more pictures and videos.

Malo mo e Lotu.