HAPPY BLESSED BIRTHDAY YOUR MAJESTY!

HAPPY BLESSED BIRTHDAY AND LONG-LIVE YOUR MAJESTY KING TUPOU VI!

'OFA KE LAKOIFIE FUOLOA AIPE 'A E 'AFIONA MO E PULE 'A TUPOU 'I HE 'OTU MOTU ANGA'OFA!

'OFA ATU MO E LOTU
CUP UNIVERSITY